• Drukuj
RADA PEDAGOGICZNA
Alicja Wysocka

dyrektor

wiedza o społeczeństwie, plastyka, 
zajęcia artystyczne

Teresa Ludorf

wicedyrektor

pegagog

Bożena Bischoff język niemiecki
Urszula Bednarska zyk angielski
ks. Kamil Borys religia
Marzena Karpowicz edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Kisłowska wychowanie fizyczne
Renata Korzeniecka wychowanie przedszkolne
Dorota Korzun edukacja wczesnoszkolna
Leokadia Kowalska język angielski
Józef Lewkiewicz wychowanie fizyczne
Jolanta Łucznik-Kęcka biologia, chemia, geografia, 
edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda
Katarzyna Niemkiewicz-Koneszko historia, historia i społeczeństwo, 
nauczyciel bibliotekarz
Grażyna Ogórkis edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Iwona Przekopska nauczyciel świetlicy
Małgorzata Rapczyńska wychowanie przedszkolne
Reneta Razin edukacja wczesnoszkolna
Robert Razin fizyka, zajęcia techniczne, technika, informatyka, zajęcia komputerowe
Wiesława Rydzewska nauczyciel świetlicy
Ewa Sitko wychowanie przedszkolne
Grażyna Sitko nauczyciel świetlicy
Małgorzata Sobocińska język polski
Beata Sosnowska matematyka
Lucyna Sutuła edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Titarczuk język polski, plastyka
Bożena Tomaszewska nauczyciel bibliotekarz
TomaszWołkowycki matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
Anna Zawadzka wychowanie przedszkolne
Mirosław Żukowski religia, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie
Justyna Żuryńska język angielski

 

OBSŁUGA I ADMINISTRACJA
Bogumiła Ambrosiewicz
Irena Brunejko
Magdalena Bura
Marzanna Daniłowicz
Alicja Kruchelska
Beata Milewska
Jacek Motulewicz
Krystyna Piórkowska
Daniela Rydzewska
Wojciech Grochowski
Celina Taraszkiewicz
Marta Żukowska/Wioleta Łuszyńska